آب آشامیدنی کوون چیل سونگ
نامزد Chil-Sung Kuon ، وزیر تجارت كوچك و متوسط ​​، در جلسه جلسات كارمندان در وزارت تجارت ، صنعت و انرژی شورای ملی برای شركتهای کوچک و متوسط ​​، آب می نوشد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *