آتش سوزی در آپارتمان سانچئون … یک ساکن سقوط می کند و می میرد (در کل)
{IMG: 1} آتش سوزی در یک آپارتمان در سانچئون ، یولام دو رخ داد و در عرض یک ساعت خاموش شد. طبق خدمات آتش نشانی سانچئون در تاریخ 25 ام ، آن روز حوالی ساعت 21:20 آتش سوزی در طبقه 6 آپارتمان در گاگوک دونگ ، سانچئون سی رخ داد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *