آتش نشانی Changwon 119 استاندارد کیفری را برای گزارش نادرست سخت تر کرده است
اگر آتش نشانی Changwon (مدیر Gi-oh Lee) به طور نادرست از آتش سوزی یا نجات 119 نفر خبر دهد ، جریمه نقدی تا 5 میلیون نفر اعمال می شود. با تجدید نظر در ماده 19 مصوبه اجرای قانون چارچوب اطفا Fire حریق (استانداردهای جریمه) ، گزارش نادرستی از 1 میلیون وون فعلی به 2 میلیون وون ، 1.5 میلیون وون به 4 میلیون وون برای بار دوم و 2 افزایش یافت میلیون بار تا 5 میلیون وون برای سومین بار.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *