آن چئول-سو ، که با همه در راس صحبت می کند
آن چول سو ، رهبر حزب شورای ملی ، در جلسه شورای عالی که در تاریخ 1 م در شورای ملی در یویدو ، سئول برگزار شد ، سخنرانی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *