آن چول سو ، به ریاست شورای عالی


[ad_1]

{IMG: 1} مدیر اجرایی Ann Cheol Su در زمان ریاست جلسه شورای عالی که در 25 امین مجلس ملی برگزار شد صحبت کرد.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *