بخشی از دائرlopالمعارف Lee Jaenango ، که تمام دانش لی لی هوانگ یون سئوک (1791 ~ 1729) را در تمام زندگی خود دیده و شنیده است ، به زادگاه هوانگ یون سئوک ، Gochang-gun ، Jeollabuk بازگشت . Jaenango Lee (؟ 齋 亂 藁) کتابی است که توسط هوانگ یون سئوک 10 تا دو روز قبل از مرگش در قالب دفتر خاطرات نوشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *