“ارتباط قلب خود را با گل به بستگان و دوستان خود”
وزارت زراعت ، غذا و امور روستایی در سی و یکم اعلام کرد که در حال ترویج تدابیری برای تشویق مصرف گل است که به دلیل گسترش کرونا 19 کاهش یافته است و برای حمایت از گلهایی که با حاکمیت دست و پنجه نرم می کنند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *