استان گیونگ بوک 48 میلیارد در 6 پروژه ایمنی راه و محیط زیست سرمایه گذاری می کند
{IMG: 1} Gyeongsangbuk-do 48 میلیارد دلار بدست آمده در سال جاری برای نصب تجهیزات ایمنی ترافیك و بهبود عوامل خطر ترافیك در مناطق آسیب پذیر و آسیب پذیر برای ایجاد یك محیط جاده ایمن سرمایه گذاری خواهد كرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *