استقلال مشارکت 21 “اعضای کمیته برنامه ریزی شهری که بیش از دوره مسئولیت خود را پشت سر گذاشته اند باید استعفا دهند”
سازمان مدنی گوانگژو “مشارکت مشارکت 21” از برخی اعضای کمیته برنامه ریزی شهری گوانگژو خواست که از مهلت قانونی کمیسیون برای این قانون فراتر روند و خواستار تعلیق رئیس شهر گوانگژو روح گیونگ سو شد. با توجه به “مشارکت خودمختاری 21” چهارم ، در نتیجه تجزیه و تحلیل لیست کمیته برنامه ریزی شهر گوانگژو ، که از سال 2003 تا آخرین “مشارکت خودمختاری 21” به بهره برداری رسید ، مشخص شد که 6 30 عضو از کمیسیون فراتر رفته اند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *