استماع کارمندان نامزد اول کیم جین واک
{IMG: 1} نامزد کیم جین واک ، رئیس تحقیقات جنایی مقامات عالی رتبه دولتی ، در جلسه دادرسی کارمندان که در کمیته عدالت قانونگذاری نوزدهم مجلس شورای ملی برگزار شد ، به س questionsالات نمایندگان پاسخ داد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *