“اگر با دادخواست ملی موافقت کنید 500 برنده شد” … پلیس پاسخ دقیق
{IMG: 1} پلیس سیاست سختگیرانه ای را برای پاسخگویی به پرونده ای که پول در ازای درخواست رضایت در بولتن دادخواست ملی کاخ آبی پرداخت شده است ، کشف کرده است. طبق گفته پلیس در تاریخ 23 ، کاربران یک اتاق گفتگوی آزاد برای شبکه های اجتماعی (SNS) اخیراً پیوندی را به یک دادخواست خاص بهمراه مقاله “500 پرونده در صورت موافقت با دادخواست عمومی” به اشتراک گذاشته اند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *