[ad_1]

خبرنگار پارک یونگ مین

چهره تأیید شده اضافی Crown 19 در بیست و یکم در گونجو ، استان چونگچئونگ جنوبی ظاهر شد.

براساس شهر گونجو ، فرد تأیید شده ، حدود 40 ساله ، پس از گذراندن آزمایش تشخیصی برای تاج 19 در کلینیک مرکز بهداشت در تاریخ 20 ام ، اخطار مثبت دریافت کرد. بررسی شده است که از تاریخ 15th علائمی مانند سرفه و بدن درد وجود دارد.

این شهر پنج نفر از اعضای خانواده که با هم زندگی می کنند را به عنوان تماس نزدیک طبقه بندی می کند و تحت آزمایش های تشخیصی قرار می گیرد. همراه با این ، یک تحقیق همه گیرشناسی عمیق در حال انجام است تا مسیر حرکت و تماس و همچنین رابطه با خانواده را شناسایی کند ، که در تاریخ 20 ام تأیید شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.