“تقویت قرنطینه هنگام رفع ممنوعیت خانوار” دولت سر به سر
یک جلسه رله برگزار خواهد شد تا در مورد اینکه آیا مقامات قرنطینه می توانند ضمن جلوگیری از ممنوعیت جمعی و محدودیت های زمان عملیاتی که در حال حاضر برای تأسیسات قابل استفاده مجدد اعمال می شود ، قرنطینه را ایمن نگه دارند یا خیر ، بررسی شود. سون یانگ-ری ، رئیس ستاد مرکزی واکنش اضطراری ، در تاریخ اول به خبرنگاران گفت: “ما برای هر وزارتخانه مربوطه جلسه رله برگزار خواهیم کرد.”

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *