تورهای Won by Na Kyung با مرکز تحقیقات علوم زیستی SK همراه است
{IMG: 1} نماینده مجلس سابق ، نا کیونگ وون ، صبح روز 25 ام به توضیحات یکی از کارمندان مرکز تحقیقات Pangyo در SK Bioscience در Seongnam-si ، Gyeonggi-do گوش داد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *