جین واک کیم ، اولین رئیس حمل و نقل عمومی در مراسم افتتاحیه
{IMG: 1} کیم جین واک ، رئیس تحقیقات جنایی مقامات عالی رتبه ، بعد از ظهر 21 در مراسم افتتاحیه ای که در مجموعه دولت گوآچونگ برگزار شد ، شرکت کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *