حزب دموکرات – حزب دموکراتیک آزاد – حزب عدالت – حزب اصلی درآمد ، پیشنهاد استیضاح
ریو هودونگ ، نماینده حزب عدالت ، با لی تان هی ، حزب دموکرات ، کانگ مین یونگ ، حزب باز دموکراتیک و نماینده اصلی حزب درآمد اصلی ، یونگ هه ، در اتاق اول ارتباطات شورای ملی یک نشست خبری برگزار کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *