“خستگی اتحاد” و “جاودانگی استعفا” Umpodo … Where Vanity


[ad_1]

مخالفت با انتخابات میان دوره ای شهرداران سئول و بوسان جدی است. در سئول هنوز نبردی بین قدرت مردم و حزب خلق برای وحدت وجود دارد و در قسمت اولیه بوسان ، این نامزد حتی یک کنفرانس مطبوعاتی را برای “استعفای نامیرا” برگزار کرد.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *