درخواست کارورزی در مرکز پزشکی ملی برای دختر سرزمین مادری …یونگ گو مرکز پزشکی ملی ، سئول در بیست و نهم. گفته می شود چو مینگ ، دختر وزیر سابق دادگستری چو کوک ، برای مراحل انتخاب کارآموزی در مرکز پزشکی ملی درخواست کرده و مصاحبه ای انجام داده است. نامزدهای موفق ساعت 13 بعد از ظهر روز بیست و نهم اعلام می شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *