دیدار با حزب عدالت ، نمایندگان سابق و نمایندگان مجلسصبح روز پنجم ، رئیس سابق نماینده حزب عدالت ، یون می کانگ ، و نمایندگان سابق و اعضای نمایندگان در جلسه ای با اعضای شورای ملی گفتگو کردند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *