“دیگر مرگ”


[ad_1]

{IMG: 1} ستاد منطقه ای Busan-Koennam انجمن سوارکاری کره نیز در این سال تلاش خواهد کرد تا از طریق فعالیت هایی برای جلوگیری از حوادث صنعتی در محل کار ، یک محل کار امن ایجاد کند.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *