رأی بخش عالی هوایی در قانون اساسی در مورد دادخواست قانون اساسی محکوم شده


[ad_1]

رئیس دادگاه قانون اساسی ، یو نام سئوک ، در دادگاه عالی یونگنو گو سئول پذیرفته شد و در دادگاه عالی دادگاه قانون اساسی ، یونگنو گو ، سئول ، برای صدور حکم قانون اساسی در حال محاکمه است شکایت علیه سرویس تحقیقات جنایی. برای مقامات عالی رتبه در دادگاه عالی یونگنوگو ، سئول در تاریخ 28

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *