رئیس جمهور سوک یول یون دفتر دولت را در گواشون ترک می کند


[ad_1]

دادستان کل یون سوک یول ، که مصاحبه خود را با وزیر دادگستری جدید پارک بیوم گی به اتمام رسانده است ، در تاریخ اول مجتمع دولت گوآچون را ترک می کند.

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *