رئیس جمهور لی نا یانگ صحبت کرد
{IMG: 1} رئیس جمهور همبستگی عدالت و حافظه ، لی نا یانگ ، رئیس جمهور در 1475 امین کنفرانس مطبوعاتی برای نشان دادن تقاضای منظم ، که بعد از ظهر 20 ام در مقابل سفارت سابق ژاپن در یونگنو گو ، سئول برگزار شد ، سخنرانی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *