رئیس ستاد ارتش و مدیر اجرایی منازعات بانمال … کمیسیون حقوق بشر “بدون نقض شخصیت”


[ad_1]

کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر ملی کمیسیون حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر ملی کمیسیون حقوق بشر کمیسیون ملی حقوق بشر ارتش در پاسخ به شکایت معاون اصلی رئیس ارتش ، مبنی بر اینکه “حقوق شخصی نقض شده است. (کمیته حقوق بشر) تصمیم گرفته است که رد کند. ”

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *