سرمای شدید در بهار
شهروندان با لباسهای ضخیم در فصل Ipchun برای کار در تقاطع Gwanghwamun ، سئول در سوم روز عجله می کنند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *