شبکه سیاسی زنان کره ای از شهر سئول می خواهد که از Nocut News تشکر کند


[ad_1]

مقامات شبکه سیاسی زنان کره در “کنفرانس مطبوعاتی برای تغییر نام غیرقانونی شهردار سابق سئول پارک وون و ارسال درخواست استفاده از پول عمومی” به حسابرس در جونگنو گو ، سئول در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. بیست و نهم

[ad_2]

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *