شورای راهبردی حزب عدالت
{IMG: 1} نماینده حزب جونی ، کیم یونکی ، نماینده فعلی حزب ، در شورای راهبردی که در تاریخ 26 ام در شورای ملی در یوئیدو ، سئول برگزار شد ، سخنرانی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *