فدراسیون ملی میان مدت “باید پشتیبانی PPP به سبک آمریکایی را ارائه دهد”
{IMG: 1} مشاغل کوچک و متوسط ​​برای غلبه بر تاج 19 پیشنهاد معرفی “PPP” به سبک آمریکایی (برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد) را دارند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *