“فرزندخواندگی متوقف شده است”
{IMG: 1} شرکت کنندگان در کنفرانس مطبوعاتی همبستگی ملی خانواده پذیرفته شده ، که بعد از ظهر نوزدهم در مقابل دروازه اصلی شورای ملی برگزار شد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *