مدرسه بین المللی Gwangju TCS و کلیسای Jeonnam Antiochخبرنگار پارک جونگ مین

در منطقه Jeollanam-do ، تائیدهای تاج 19 مربوط به کلیسای Gwangju انطاکیه و مدرسه بین المللی Gwangju TCS دنبال می شود.

طبق Jeollanam-do ، 29 ، یک عضو کلیسای آنتیوک Gwangju ساکن Hwasun و یک دانش آموز در مدرسه بین المللی Gwangju TCS که در Suncheon در حال انزوا است ، توسط تاج 19 تأیید شده است.

بر این اساس ، تاج تجمعی 19 که در Jeollanam-do تأیید شد ، به 747 افزایش یافت که 684 مورد در منطقه آلوده بودند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *