مدیر اجرایی Ahn Chul-so ، که به کل شورای عالی سخنرانی کرد
{IMG: 1} مدیر عامل اجرایی آنه چئول سو از حزب شورای ملی در جلسه رادای Verkhovna Rada که در تاریخ 25 ام در شورای ملی برگزار شد سخنرانی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *