موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر ، سئول ، شهروندان از اخبار بازدید می کنندشهروندان بازدید کننده از موزه ملی هنرهای معاصر ، جونگنو گو ، سئول در نوزدهم ، هنگام بازگشایی تاسیسات فرهنگی ملی در سئول ، در حال رفتن به سالن نمایشگاه هستند. وزارت فرهنگ ، ورزش و جهانگردی اعلام کرد که موزه ملی کره ، موزه ملی فولکلور کره ، موزه ملی هنرهای مدرن و معاصر و کتابخانه ملی کره از آن روز با تهیه امکانات ضد عفونی و رزرواسیون قبلی کار خود را از سر می گیرند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *