نامزد ایو یونگ ، وزیر امور خارجه ، که سوگند یاد می کند
یو-یونگ یی-یونگ ، نامزد وزیر امور خارجه ، در جلسه دادرسی کارمندان که در تاریخ پنجم در شورای ملی برگزار شد ، به رئیس جمهور سونگ یانگ-گیل سوگند یاد می کند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *