نامزد جین ووک کیم ، که عینک را لمس می کند
{IMG: 1} نامزد کیم جین واک ، رئیس تحقیقات جنایی درباره مقامات عالی رتبه دولتی ، در جلسه کارکنان که در کمیته عدالت قانونگذاری نوزدهم مجلس شورای ملی برگزار شد ، عینک می زند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *