نامزد پارک بوم گی ، وزیر دادگستری ، که به سوال نمایندگان مجلس پاسخ داد
{IMG: 1} نامزد وزیر دادگستری Park Beom-gay در جلسه کارکنان که در کمیته قضایی قانونگذاری شورای ملی در Yewido ، سئول برگزار شد برای پاسخ به س questionsالات اعضای کمیته شنوایی شرکت کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *