نامزد Chill-seung Kuon به س questionsالات پاسخ می دهد




نامزد چیل سونگ کوون ، وزیر تجارت ریسک کوچک و متوسط ​​، در جلسه استماع کارکنان که در کمیته تجارت کوچک و متوسط ​​وزارت تجارت ، صنعت و انرژی مجلس شورای ملی برگزار شد ، به س MPsالات نمایندگان پاسخ داد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *