نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون واکسن مرکزی کرونا 19 بازدید می کند
نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون مرکزی کرونا 19 در مرکز پزشکی ملی در یونگ گو سئول در ششم بازدید کرد و در اتاق تلقیح گشت و گذار کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *