نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون تاج مرکزی 19 بازدید کرد
نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون واکسن کرونا 19 مرکزی در مرکز پزشکی ملی در یونگ گو سئول در روز ششم بازدید کرد و از کارکنان استقبال کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *