نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون مرکزی-Nocut News بازدید می کنددر ساعت 6 صبح ، نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز واکسیناسیون مرکزی بازدید می کند که در مقابل مرکز پزشکی ملی جدید در یونگ گو سئول واقع شده است و به داخل نگاه می کند. انتظار می رود مرکز واکسیناسیون مرکزی در ماه فوریه علیه اولین عفونت ویروس کرونا (کرونا 19) در کره واکسینه شود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *