نخست وزیر جئونگ سای گیون در حال بازدید از مرکز واکسیناسیون مرکزی است
نخست وزیر جئونگ سای گیون از مرکز پزشکی واکسیناسیون تاج 19 در مرکز پزشکی ملی در یونگ گو ، سئول در ششم بازدید کرد و محل سالن مشاهده را بازرسی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *