نخست وزیر سای گون جئونگ منطقه پذیرایی را در مرکز واکسیناسیون مرکزی بازرسی می کند
نخست وزیر جئونگ سای گون از مرکز واکسیناسیون مرکزی کرونا 19 در مرکز پزشکی ملی در یونگ گو ، سئول در ششم بازدید کرد و از منطقه پذیرایی بازدید کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *