نخست وزیر کادر پزشکی را در مرکز واکسیناسیون مرکزی تشویق کرد – Nocut Newsصبح 6 صبح ، نخست وزیر جئونگ شی گون از اتاق واکسیناسیون مرکز واکسیناسیون مرکزی که در محل قبل از ساخت مرکز پزشکی ملی در یونگ گو سئول واقع شده بود بازدید کرد و کادر پزشکی را تشویق کرد. انتظار می رود مرکز واکسیناسیون مرکزی در ماه فوریه علیه اولین عفونت ویروس کرونا (کرونا 19) در کره واکسینه شود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *