نخست وزیر یو از مرکز واکسیناسیون مرکزی بازدید می کند
صبح روز ششم ، نخست وزیر جئونگ شی گون از مرکز واکسیناسیون مرکزی که قبل از ساخت مرکز پزشکی ملی در یونگ گو سئول واقع شده بود بازدید کرد و به سمت اتاق واکسیناسیون حرکت کرد. انتظار می رود مرکز واکسیناسیون مرکزی در ماه فوریه علیه اولین عفونت ویروس کرونا (کرونا 19) در کره واکسینه شود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *