نماینده سابق کنگره Na Gyeong در بازار سنتی پیروز شده است
{IMG: 1} جمهوری سابق کیونگ وونگ ، قدرت مردم به عنوان کاندیدای انتخابات شهردار سئول ، بعد از ظهر 20 از شهردار شینیونگ ، یانگچئون گو ، سئول دیدار کرد و با بازرگانان گفتگو کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *