نماینده لی ناک یون در مراسم راه اندازی تیم ارتقا government دولت محلی
نماینده نماینده لی ناك یون در مراسم راه اندازی تیم ارتقا-خودگردانی محلی كمیسیون ویژه انتشار گازهای كربن خنثی تا سال 2050 حزب دموكرات ، كه در سالن اجتماعات ملی برگزار شد ، به حاضران تبریک گفت.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *