نماینده لی ناک یون عینکش را لمس کرد
{IMG: 1} صبح روز بیست و یکم ، در کنفرانس معیشتی مردم حزب دموکرات ، که در شورای ملی برگزار شد ، لی ناک یون عینک خود را در اولین مکانیسم اجماع اجتماعی برای اضافه بار کارگران پیک تنظیم کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *