نماینده چول سو اه به ساکنان آپارتمانهای قدیمی پیوست
{IMG: 1} رئیس اجرایی شورای ملی یک Chul-su صبح روز 24 برای دیدن شکایات ساکنان از یک آپارتمان قدیمی در Guro-gu ، سئول بازدید کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *