نماینده یو سانگ-بیوم موقعیت تصمیم قانون عدالت هوایی را فاش کردنماینده یو سانگ-بیوم (چپ) و جئون جو-هی ، اعضای دادگستری مردم ، در مورد رای دادگاه قانون اساسی در مورد “قانون تأسیس و فعالیت خدمات هوایی” در دادگاه قانون اساسی جونگنو اظهار نظر کردند. -گو ، سئول در بعد از ظهر 28.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *