همچنین یک قرعه کشی برای فروش عمومی در نظر گرفته شده است … جوانان بی خانمان “Solgit” در برابر “بدبینی”
از آنجایی که برنامه دولت برای افزایش سهم قرعه کشی ها در عرضه مسکن در اقدامات متقابل دولت گنجانده شد ، برخی از جوانان بی خانمان که در فکر خرید به اصطلاح “کلیک جوان” بودند که “روح را به خود جلب می کرد” انتظارات متفاوتی را نشان دادند. از آنجا که درصد رقابت فعلی در اشتراک ها بسیار زیاد است و تأثیر آن به روزرسانی این طرح تأمین می شود ، آتش خرید وحشت هنوز شکل گرفته است.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *