هو-جوان جو از کمیته واکنش اضطراری
{IMG: 1} People Power جو هو یانگ ، نماینده ملی ، در جلسه کمیته واکنش اضطراری ، که صبح روز بیست و یکم در شورای ملی برگزار شد ، سخنرانی کرد.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *